Projekti kirjeldus

 

Projekti eesmärgiks on rahvusliku pärandi tundma õppimine ja säilitamine . Rahvariided väljendavad identiteeti ja on seotud geograafilise asukohaga. Rahvariie väljendab sotsiaalset, religioosset  ja abielu staatust. Selle projekti töö käigus koguvad õpilased infot rahvariiete saamisloo ja kandmise kohta omal maal ning võrdlevad seda teiste projektis osalevate maadega. Esimesel aastal keskendutakse rahvariiete materjalile ning sellele, kus ja kuidas valmistatakse rahvariideid. Õpilased valmistavad ka ise mõne rahvariide detaili.

 

Teisel aastal õpilased valmistavad rahvariides nukke erinevatest materjalidest (paber, puit, taaskasutatud riie) . Koolides toimuvad Türgi, Leedu, Itaalia ja Eesti rahvariiete , rahvalaulude ja rahvatantsude esitlused.

 

Projekti teise aasta lõpuks valmivad kõikide osalevate maade rahvariietes nukud (30-50cm) ja neid esitletakse näitusel. Igas partnerriigi koolis toimub rahvariiete fotonäitus.

 

Eesmärgiks on tutvustada Euroopa kultuuri, ajalugu ja traditsioone  ja selle mitmekesisust. Riigid on kergesti äratuntavad  rahvariiete omapära ja värvide järgi. Vaatamata sellele, et me elame erinevates riikides, on meil palju erinevusi kuid ka sarnasusi.

 

Võrreldakse traditsioonilisi meeste ja naiste riideid tänapäeva riietega ja kuidas disainerid kasutavad rahvariide motiive  ja detaile. Rahvariideid kantakse igapäevaselt väga väikestes kogukondades, kuid need on aukohal suursündmustel ja rahvuslikel tähtpäevadel, näiteks laulu- ja tantsupeod Eestis, Lätis ja Leedus.  Projekt taotleb, et noored inimesed näeksid rahvariiete ilu, austaksid oma kultuuri ja traditsioone  ning oskaksid hinnata esivanemate loodut.

 

Projekt  taotleb õpilaste, nende perede ja kogukonna eelarvamusteta ja tolerantset suhtumist nn. „teistesse“.

 

Partnerluse eesmärgid:

 

  • Äratada huvi rahvakultuuri vastu

  • Säilitada ja tutvustada oma rahvuslikku kultuuri ja osata hinnata teiste rahvaste traditsioone ja kultuuri

  • Julgustada erinevate maade õpilasi ja õpetajaid koos töötama

  • Julgustada noori inimesi õppima erinevate maade rahvalaule ja  -tantse

  • Osaleda praktilistes tegevustes ja valmistada rahvariietes nukud erinevatest materjalidest

  • Toetada ja julgustada praktilise võõrkeele kasutamist

  • Tugevdada suhteid eri riikide õpilaste ja õpetajate vahel

  • Väärtustada oma kultuuri ja traditsioone